13, జులై 2016, బుధవారం

సౌదామిని-4


Continued from 
సౌదామిని-3అదే సమయానికి ఉగ్ర సింహుడు , సర్పకరాళుడితో మంతనాలు జరుపుతున్నాడు.

"సర్పకరాళా, కడపటి అమావాస్య వారంతా ఎక్కడో దాగియున్నారు. పర్యాయం సైతం అదృశ్యమయే ప్రయత్నాలు చేయక మానరు.."

ఉగ్ర సింహుడి మాటలను శ్రద్ధగా ఆలకిస్తూ నిలబడ్డాడు సర్పకరాళుడు.  


“పౌర్ణమి నాడు నీవు కబళిస్తావని ఎవరూ ఊహించరు. ఊహించని సమయంలోనే దాడిచేయడం అన్నివిధాలా యుక్తంగా తోస్తున్నది.” 

ఉగ్రసింహుడి అభిప్రాయాన్ని అంగీకరిస్తున్నట్టు సర్ప కరాళుడు తల ఊపాడు. శిరస్సు పైనున్న సర్పాలు సైతం బుసలు కొట్టాయి

అప్పటి వరకూ అస్థిరంగా తిరుగుతూ ఉన్న ఉగ్ర సింహుడు ఒక ఆసనం పై కూర్చుని. సర్పకరాళుడితో  

“అయితే వారందరూ ఎక్కడ ఉన్నారో నన్ను దర్శించనీ!”  అన్నాడు.

సర్పకరాళుడు కదిలాడు. అతడు కదిలి వెళుతుండగా భూమిమీద పడిన ప్రతి రక్తపు బిందువూ సర్పంగా మారి అతడి శరీరాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మరలా పైకి వెళుతోంది. మందిరం లోని గోడలకు బిగించి ఉన్న జ్వాల వరకూ వెళ్ళాడు.  తన కేశాలలోని ఒక నల్లటి త్రాచుని పెరికి వెలుగుతున్న జ్వాలలో సర్పాన్ని కొద్దిసేపుంచి దాన్ని వత్తిలా వెలిగించాడుఅటు పిమ్మట  ఉగ్ర సింహుడికి ఎదురుగా ఉన్న గోడపై బిగించి యున్న వృత్తాకారపు దర్పణం పై విసిరాడు

అది సాధారణ దర్పణం కాదు. అగ్ని శోధక యంత్రం. రక్త కీనాశుడనే రాక్షసుడు  ఉగ్ర సింహుడాచరించిన క్షుద్ర యాగానికి సంతృప్తి చెంది అగ్ని శోధక యంత్రాన్ని బహూకరించాడు.అగ్ని ని తాకించిన వెంటనే కోరుకున్న ప్రదేశం లో  సంభవిస్తున్న విషయాలు గానీ,   లేదా ఒక వ్యక్తి కి సంబంధిన వివరాలు గోచరిస్తాయి.   


   సర్ప జ్వాలను తాక గానే , దర్పణం లో అగ్ని జ్వాలలు ఎగసి పడ్డాయి. క్రమేణా, అగ్ని లోనే ఒక దృశ్యం కనిపించసాగింది

నదీ తీరాన యువకులందరూ రకరకాల క్రీడలలో మునిగితేలుతున్నారు. ప్రకృతి లీన ప్రక్రియ ద్వారానదీజలాలలో, వృక్షాలలో, వాటి పై తిరుగాడే జంతువులలోనూ  లీనమై ఒకరి నొకరు ఆటపట్టించుకుంటుంటూ అంతులేని ఆనందం పొందుతున్నారు

వారిక్రీడలు గమనించిన ఉగ్ర సింహుడు ఆగ్రహంతో ఊగిపోయాడు. అతి క్లిష్టమైన ఆ తంత్ర విద్యలను సామాన్యులైన వారందరికీ బోధించినదెవరో అతడికి అర్థం కాలేదు. సహస్ర మయూఖ వంశానికి చెందిన యువకులవలనే తనకు సింహ కేయూర లోకాధిపత్యం చేజారిపోతుందని వ్యథ చెందుతున్న ఉగ్ర  సింహుడికి , వారికి తంత్ర విద్యలు సైతం తెలుసునన్న విషయం మిక్కిలి కలవరపాటు కలిగించింది. 

“ఇంక ఉపేక్షించవలదు. వారినందరినీ మట్టుబెట్టి రమ్మని” సర్పకరాళుడిని ఆదేశించాడు. 

*********

  సర్పకరాళుడు తన భారీ దేహాన్ని పదింతలు గా చేసి వారికి చేరువగా వచ్చాడు. అప్పటికే వేరు వేరు జంతు రూపాల్లో క్రీడాసక్తులైయున్న యువకులు సర్ప కరాళుడి దేహాన్ని ఒక పర్వతమని తలచారు. అతడి దేహం పై తిరుగాడుతున్న సర్పాలలో చేరి ఆడుతున్నారు. పరుగులు పెడుతున్నారు. యువకులకు ఆపద వాటిల్లబోతుందన్న విషయం ఋత గీర్వాణ పత్రాలపై పఠించిన  విక్రాంతుడు సౌదామిని కుటీరం నుండి వేగంగా నదీతీరానికి చేరుకున్నాడు.   


మునుపెన్నడూ చూడని అంతటి భారీ పర్వతం అక్కడికెలా వచ్చిందోనని ఆలోచించాడు. గురువొసగిన సువర్ణాక్ష అంజనాన్ని నేత్రాలకు రాసుకుని చూశాడు . అంజనం వలన అదృశ్య రూపం లో ఉన్నవారైనా, రూపాంతరం చెందినవారైనా తమ తమ సహజ రూపాలలో దర్శనం ఇస్తారుకళ్ళలో అంజనం ధరించిన విక్రాంతుడికి , సర్ప కరాళుడి భీకర నిజ స్వరూపం తెలియవచ్చిందియువకులందరూ ఏరూపంలో ఉన్నారో అర్థం అయింది

అదే సమయం లో సర్ప కరాళుడి చేతిలో చిక్కిన మాల్యవంతుడిని కూడా చూశాడు. మాల్యవంతుడి రూపం లో ఉన్న సర్పం ఇంకొక్క క్షణం లో అతడికి ఆహారమవబోతోంది అనుకున్న వెంటనే అతడి చేతిని లక్ష్యంగా చేసుకుని బాణాన్ని సంధించాడువిక్రాంతుడు వేసిన బాణం సర్పకరాళుడి చేతిమీద గాయం చేసింది. మాల్యవంతుడిని వదిలి వేశాడు సర్పకరాళుడు.  


విక్రాంతుడిని చూసిన యువకులందరూ, తమ తమ నిజరూపాలు ధరించి అతని చుట్టూ చేరారు. విక్రాంతుడి ముఖం గంభీరంగా ఉండడంతో ఏమీ మాట్లాడలేకపోయారు. గాయం నుండి కారుతున్న ప్రతి రక్తపు బిందువు నుండీ ఒక సర్పం వెలువడుతోంది. వాటిలో కొన్ని నదీతీరాన తిరుగాడుతూ ఉండగా, కొన్ని సర్పకరాళుడి దేహం మీద పాకుతున్నాయి.    

  విక్రాంతుడు తన సహచరులందరకూ అతడి నిజ స్వరూపాన్ని చూపే అంజనాన్ని ఇచ్చేంత వ్యవధి లేదని గ్రహించి  వారందరికీ తన బాణాలను అనుసరిస్తూ బాణాలు వేయమని  ఆదేశమిచ్చాడు
 విక్రాంతుడు సర్పకరాళుడి గుండె ను లక్ష్యం గా చేసుకుని బాణం ఎక్కు పెట్టాడు. మరు క్షణం లోనే విక్రాంతుడు, అతడి సహచరులు వేస్తున్న అస్త్రాలు సూటిగా వెళ్ళి సర్పకరాళుడి గుండెను తాకి, అక్కడ రంధ్రం చేశాయి.   గుండెలో అయిన గాయం నుండి రక్తం పైకి వేగంగా ఎగచిమ్ముతోంది. వెల్లువై పొంగుతున్న రక్తధారలలోని ప్రతి రక్తపు బిందువూ ఒక విషపూరితమైన సర్పమవుతున్నది. నదీజలాలతో సరిసమానంగా తీరాన , సర్పాల ప్రవాహం ఏర్పడుతోంది. అతడి దేహానికి గాయం కాకూడదన్న విషయం అర్థమైంది విక్రాంతుడికి

  దాదాపు ఆకాశాన్నాంటుతున్నంత రూపం లో, అడుగులు వేస్తూ  సర్ప కరాళుడు  మరింత చేరువలోకి కదిలి వస్తున్నాడు., సర్ప సమూహాలు అంతకంతకూ ఎక్కువై నదీతీరమంతా నిండిపోయేలా ఉన్నది. అవి నగరం లోకి వస్తే ప్రజలెవరూ ప్రాణాలతో ఉండరన్న విషయం గ్రహించి అతనిని నిలువరించడానికి పరమ గురువొసగిన స్వర్ణ రేత శక్తిని వినియోగించక తప్పదని తలచాడు.

  కానీ, వేరే ప్రత్యామ్నాయం గోచరించని పరిస్థితిలోనే వాడవలెనని పరమ గురువు ఆదేశం. మొదట తన శక్తి యుక్తులతో ప్రయత్నించి చూడాలని నిశ్చయించుకున్నాడు.  అగ్ని రక్షక శరాన్ని వినియోగించి, సర్పకరాళుడికీ వీరికీ మధ్య ఒక సరిహద్దు ఏర్పరచాడు. గాయాన్ని మూసివేయడానికి , రక్త ధారల్ని నిలిపివేయడానికి , ప్రతిబంధక శరాలను సంధించాడుసర్ప కరాళుడి  శిరస్సున ఉన్న త్రాచులను ఆకాశం నుండి గుర్తించిన కొన్ని రాబందులు అతడి తలచుట్టూ ఒక తిరుగాడడం గమనించాడు విక్రాంతుడు.   యువకులందరినీ ఆ రాబందుల శరీరాల్లో చేరమని, ఆ తరువాత చేయవలసిందేమిటో వారికి ఆదేశమిచ్చాడు. 

యువకులందరూ రాబందుల దేహంలో చేరి క్షణ కాలం సైతం వ్యవధి ఇవ్వకుండా, సర్ప కరాళుడి కేశాల వలెనున్న త్రాచులను ఒకటొకటిగా  పెకిలించి వేయనారంభించారు. బాధను తట్టుకోలేక సర్పకరాళుడి అరుపులతో పర్వతాలు ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి.   సర్పకరాళుడు ఆ రాబందులను తరిమికొట్టడానికి చేతులతో ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అతని దృష్టి మొత్తం రాబందులపైనున్న సమయంలో ,  విక్రాంతుడు సర్పకరాళుడి నాభిని లక్ష్యంగా చేసుకుని శరపరంపరను సాగించాడు. క్షణ కాలంలో లెక్కలేనన్ని  బాణాలు వేగంగా వెళ్ళి అతడి నాభిలో దిగబడిపోయాయి. నిరంతరం రక్త ధారలను , వేల సర్పాలను వెలువరించే  రంధ్రం మూసుకునిపోయింది.   నాభినుండి వెలువడే రక్త ధారలు అతని ఉదరంలోనే చేరిపోతున్నాయి. క్షణానికి నూరు సర్పాల చొప్పున వెలువడే సర్పాలు బయటకు వచ్చే దారిలేక లోపలే ఉండిపోవడంతో మెల్లమెల్లగా అతడి ఉదరం క్షణ క్షణానికీ పెద్దదవ సాగింది.

సర్పకరాళుడు బుద్ధికి తెలిసిన విషయాలు చాలా తక్కువ. ఉగ్ర సింహుడి ఆజ్ఞలు పాటించడమొకటి. పైన అతడి మరణం ఉగ్ర సింహుడి చేతిలోనే ననిఅప్పటి వరకూ అతడికి శారీరక బాధ ఏమిటో తెలియదు. ఆకలి దప్పికలు తెలియవు. నాభిమూసుకుని పోయిన తరువాత అతడికా బాధలేమిటో తెలిసి వచ్చాయి. క్షణ క్షణానికీ రెట్టింపవుతున్న  వేదనను భరించలేకపోతున్నాడు.   బాధ తాళలేక , విక్రాంతుడి సహచరులను  అంతమొందించవలసిన లక్ష్యాన్ని మధ్యలోనే వీడి , ఉగ్ర సింహుడే తన బాధను ఉపశమించజేయగలడని భావించి పరుగుపరుగున రాజమందిరం వైపుకు సాగిపోయాడు

అతడే దిక్కుకు వెళ్ళినా , అది మృత్యుద్వారం వైపుకేనని  గ్రహించిన విక్రాంతుడు నిశ్చింతగా నిట్టూర్చాడు


*******

అగ్ని శోధక యంత్రమందు సర్ప కరాళుడు విక్రాంతుడితో తలపడుతున్న దృశ్యాలు అతడు మిక్కిలి ఉత్కంఠతో వీక్షించుతూ ఉన్నాడు ఉగ్ర సింహుడు. సర్పకరాళుడిని అంతమొందించడానికి విక్రాంతుడి యుక్తులను, పరాక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా గమనించాడు. ప్రత్యర్థిని చావు వరకూ తీసుకెళ్ళడంలో అతడు చూపిన సమయస్ఫూర్తికి ప్రశంసించకుండా ఉండలేకపోయాడు

    సర్ప కరాళుడు ఆహార పానీయాలు లేక అతడు కృంగి కృశించిపోతాడని , ఇక అతడి మరణం తథ్యమని అర్థమైనదినాభిలో గుచ్చుకున్న బాణ సముదాయాన్ని తొలగించాలని  యత్నించినచో రాబోవు ఉపద్రవం సైతం అర్థమైంది అటుపిమ్మట ఏర్పడిన గాయం నుండి వెలువడే ప్రతి రక్తబిందువు నుండీ ఉద్భవించే సర్పసమూహంతో రాజమందిరమే కాదు, నగరమే నిండిపోతుందని గ్రహించాడు

ఇంతలో సర్పకరాళుడు పరుగు పరుగున వచ్చి ఉగ్ర సింహుడితో సంభాషించాలని తన కేశాల స్థానం లో నున్న త్రాచులను వినియోగించబోయాడు. శిరస్సుపైన గానీ, దేహం మీద గానీ అతడికే సర్పమూ లభించలేదు.  తట్టుకోలేని వేదనకు ఆకలి, దాహం తోడై ఉగ్రసింహుడి వంక జాలిగా చూసి కన్నీరు కార్చాడుఅతడికి భాష రాదు. సర్పాలతో తప్ప సంభాషించలేడు. కళ్ళతోనే తన బాధను వెల్లడించబోయాడు. అశ్రువులు వెలువడుతున్నాయి. అతడి అశ్రువులతో రాజమందిరం విషపూరితమవుతుందని  గ్రహించిన ఉగ్ర సింహుడు, కనులు మూసుకొనమని ఆదేశమిచ్చి కనురెప్పలను అంటించి వేశాడు. అతడి రెండు చేతులూ వెనుకకు కట్టి బంధించాడు. ఉగ్ర సింహుడి చర్యలు తనకేదో ఉపశమనం కలుగచేస్తాయని విశ్వసించాడు సర్పకరాళుడు

లోకమంతా చీకటైన సర్పకరాళుడిని చేయిపట్టుకుని మందిరం వెనుకభాగానికి తీసుకెళ్ళాడు. అప్పటికి సూర్యాస్తమయం కావస్తున్నది. మందిరం వెనుకభాగం అంతా ఒక సుందర ఉద్యాన వనం. పుష్ప పరిమళాల మధ్య తనని నడిపించి తీసుకుపోవడం గమనించిన సర్పకరాళుడు , తనవేదన తొలగించడానికే ఈ ప్రయాణమని నమ్మి ఉగ్ర సింహుడివెంట వెళుతున్నాడు. 


ఉద్యానవనం చివరికి వచ్చిన పిమ్మట , తననెక్కడో నిలబెట్టినట్లు గ్రహించాడు. కనులు సైతం కనబడని సమయం. ఉగ్రసింహుడు తను నిలబెట్టినది ఒక పర్వత శిఖరాన అనీ , చిన్న గాలికైనా , లేదా గట్టిగా శ్వాస పీల్చినా సరే , చాలా ఎత్తునుండి అగాధమైన లోయ లో పడిపోతాడని తెలియదు. 

"కరాళా, నేను తదుపరి ఆజ్ఞ ఇచ్చు వరకు ఇక్కడే నిలబడు"  అని  ఆదేశించాడు ఉగ్ర సింహుడు.  

  తదుపరి నిరీక్షణ అంతా నిర్యాణం కోసమేననీ, తెలియని సర్పకరాళుడు  ప్రభువు తదుపరి ఆజ్ఞ కోసమై నిరీక్షిస్తూ కొండ రాయి మీద నిల్చున్నాడు. ఉగ్ర సింహుడు తిరిగి మందిరం లోనికి నడుస్తుండగా అతడాశించిన కేక వినిపించి దూరమైంది.  


సహాయకుడైన శక్తివంతుడైన సహాయకుడు మరణించాడు. శక్తివంతుడినే జయించిన ప్రత్యర్థిని సహాయకుడిగా చేసుకుంటే అన్న ఆలోచన కలిగింది. సర్పకరాళుడిని సైతం మట్టు పెట్టిన  అతడి శక్తి యుక్తులను అంచనా వేయగలిగాడు. అతడిపై ఆగ్రహం, ఉత్సుకత, ద్వేషం, అసూయ వంటి  భావాలు మదిలో చెలరేగాయి. సర్పకరాళుడి లేడన్న సత్యం మనసుని మెలిపెడుతున్నది. యువకుడెవరు.క్షణ క్షణానికీ అతడి భుజం పైనున్న గరుడ చిహ్నం జ్ఞప్తికి వస్తూ కలవరపెడుతున్నది. అతడి వల్లనే తనకు లోకాధిపత్యం. సింహ కేయూర లోకానికి అధిపతి కావడానికి అతడే అవసరం

అతడితోనే అతడి వంశస్థులందరినీ అంతమొందించాలి. తగిన పథకం కోసమై రాత్రి ఎంతో కాలం యోచించుతూ ఉన్నాడు. మందిరం లోని జ్యోతులకు దీటుగా అతని కన్నులు వెలుగుతున్నాయి. ద్వేషాన్ని దాచి , స్నేహం నెరపాలని, అతడినెలా అయినా తన ఆధీనంలోకి  తెచ్చుకోవాలన్న  ఆలోచనతో, మనసులోనే ఒక ప్రణాళికను రచించాడు


***********


సర్పకరాళుడి నిష్క్రమణ జరిగే సమయానికి సూర్యాస్తమయమైనది. యువకులందరూ ఆనందోత్సాహాలతో, అది తమ ప్రథమ విజయంగా భావించి విక్రాంతుడిని చుట్టుముట్టి విక్రాంతుడిని అభినందించారు. యువకులందరూ  పదే పదే అవే విషయాలను చర్చించుకుంటూ ఉన్నారు. 

రాత్రి నగరమంతా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నవేళ విక్రాంతుడి మనసులో ఆలోచనలు నిరంతరంగా సాగుతున్నాయి. ఎన్నో సందేహాలు తెలెత్తాయి. 

 ఆ భయంకరాకారుడెవరో?
 ఎవరు పంపించి ఉంటారతడిని?
అతడికీ, యువకుల అదృశ్యానికీ సంబంధం ఉండి ఉంటుందా?
అతడేదిక్కుకు వెళ్ళి ఉంటాడో? 

   తాను నిద్రిస్తూ ఉన్నపుడు, సౌదామిని వస్త్రం తనపై పడడం,   సౌదామిని కుటీరంలో ఆమెను కలవడం అన్నీ ఒకటొకటిగా గుర్తు వస్తున్నాయి. యువకులు ప్రమాదం లో ఉన్నారన్న విషయం పత్రాలపై చదివియుండకపోతే తాను నిద్రించియుండేవాడు. ఆ తరువాత పర్యవసానం ఊహించగానే అతడి మది కలవరపాటుకు లోనైంది. 

తన జీవితంలో ఆమె పరిచయమొక అద్భుతమని తోచింది. అది దైవానుగ్రహమేనని తలచాడు. ప్రసన్నమైన చిరునవ్వు, మృదువైన ఆమె దేహ స్పర్శ,  ప్రేమను కురిపించే ఆమె చూపులు మరల మరల జ్ఞప్తికి వస్తున్నాయి. 

ఆమె ఎడల కృతజ్ఞతాభావంతో మరేదో సున్నితమైన  భావం కూడా  కలసి మనసు మరింత ఉల్లాసంగా మారింది. అప్రయత్నంగా ఆకాశం వంక చూశాడు. నక్షత్రాలు ఒకటొకటిగా దర్శనం ఇస్తున్నాయి తప్ప వేరే సందేశమేమీ కనిపించలేదు.   క్షణం లోనైనా సౌదామిని సందేశం ప్రత్యక్ష్యమవుతుందన్న ఆశతో అర్థ రాత్రి వరకూ నిరీక్షించాడు
 తాను హఠాత్తుగా నిష్క్రమించినందుకు ఆమె కినుక వహించి యుండవచ్చునని తోచింది

******

ఉదయాన్నే లేచి సైన్యాధిపతిని పిలిపించాడు. సహస్ర మయూఖ వంశానికి చెందిన యువకులందరినీ బంధించాల్సినదిగా ఆజ్ఞాపించాడు. అగ్ని శోధక యంత్రం లో విక్రాంతుడి ముఖాన్ని చూపించాడు

ఇతడిని మాత్రం బంధించవద్దు. ప్రజలలో రాజ వ్యతిరేకత  తలెత్తకుండా తగిన జాగరూకత వహించండి.”

“ప్రభూ, ఏ నేరమూ చేయని అమాయ….”

ఆ యువకుడిపై ప్రజావ్యతిరేకత పెంపొందించడానికి అదే మార్గం తోస్తున్నదని మనసులో అనుకుని తీక్షణంగా సైన్యాధికారి వంక చూశాడు.

అతడు " రాజాజ్ఞను శిరసా వహిస్తాను" చెప్పి అచటినుండి వెళ్ళాడు. 

కడపటి దినాన , బాధనోర్చునలేక సర్పకరాళుడి ఆక్రందనలు నగర వాసులందరూ వినియున్నారు. సర్పకరాళుడి రాక, అతడి భీకర రూపము, అతడితో విక్రాంతుడు తలపడిన క్రమమూ యువకుల ద్వారా తెలుసుకొన్నారుమిక్కిలి భీతిగొలిపే విధంగా ఉన్న సర్పకరాళుడి కేకలు ఇంకనూ వారి చెవులలో ఇంకనూ వినబడుతూనే ఉన్నాయివిక్రాంతుడంతటి ధైర్యశాలి తమ నగరవాసి అయినందుకు మిక్కిలి సంతోషించారు. వారి పుత్రులను కాపాడగలిగేది అతడేనని , విక్రాంతుడిని అభినందిస్తుండగా ఒకేసారి  , ఇంచుమించుగా వేయిమంది బలాఢ్యులైన ఉగ్ర సింహుడి సైనికులు , యువకులను చుట్టు ముట్టారు

తంత్ర విద్యలనభ్యసిస్తున్నారనీ, వాటిని ప్రయోగించడం వలన నగరంలోని ప్రజలు భయభ్రాంతులయారన్న అభియోగాలతో , యువకులందరినీ బంధించారు. విక్రాంతుడు ముందుకు వచ్చి సైనికులతో యువకులకేపాపమూ తెలియదనీ, వారి బదులుగా తనని బంధించవలసిందిగా కోరాడు. సైనికులలో ముఖ్యులైన వారు విక్రాంతుడి ముఖాన్ని గుర్తించారు. విక్రాంతుడిని బంధించరాదని ఉగ్ర సింహుడి ఆజ్ఞ వారి మదిలో మెదిలింది.  


"నిన్ను బంధించడానికి మాకాజ్ఞ లేదని " విక్రాంతుడితో పలికి , అతడిని తప్ప మిగిలిన యువకులనందరినీ బంధితుల్ని చేసి , సైనికులు కొనిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా వారి వారి తల్లిదండ్రులు శోకంతో తల్లడిల్లారు. 

సమయంలో విక్రాంతుడు  సహచరులతో, తాను తప్పకుండా రక్షించడానికి వస్తానని  గోప్యంగా పలికి, అంతవరకూ తప్పించుకోవడానికి తంత్ర విద్యనూ ఉపయోగించరాదని  వారి వద్దనుండి మాట తీసుకున్నాడు. ఉగ్ర సింహుడు క్షుద్ర శక్తి సంపన్నుడని విక్రాంతుడికి తెలుసుయువకులు తమకు తెలిసిన విద్యలతో బంధనాలనుండి విముక్తి పొందడానికి ప్రయత్నించితే జరగబోవు పరిణామాలేమిటో ఊహించాడు. బంధితులైన యువకులతో సైనికులు నిష్క్రమించిన పిమ్మట    సహజంగానే వారి వారి  తల్లిదండ్రులు కోపోద్రిక్తులయారు. విక్రాంతుడిని మాత్రం వదలి, సహస్ర మయూఖ వంశస్థులందరినీ బంధించడం ఉగ్రసింహుడితో అతడేర్పరుచుకున్న ఒక ఒప్పందమేనని  విక్రాంతుడి పై ఆగ్రహించారు.  తల్లిదండ్రులందరిని అనునయించబోయిన అతడిపై, వారు పరుషవచనాలతో దాడిచేశారు. యువకులనెందుకు బంధించారో తెలుసుకుని, మరల వారితో బాటే నగరప్రవేశం చేస్తానని ప్రజలకు మాట ఇచ్చాడు. అయినను వారు విక్రాంతుడి మాటలను విశ్వసించక దుఃఖిస్తూనే ఉన్నారు. 


యువకులను బంధించిన సైన్యాధికారులు ఉగ్ర సింహుడిని కలిసి ఆ విషయాన్ని తెలియజేశారు. విక్రాంతుడిని మాత్రం బంధించలేదనీ, అతడిపై ప్రజలంతా ఆగ్రహంతో ఉన్నారని వివరించగా, ఉగ్ర సింహుడి ముఖం ఆనందం తో వికసించింది.

“అతడికి మాత్రం రాజ మార్గాన్ని తెరచి ఉంచండి. నా మందిరంలోకి ప్రవేశించే విధంగా మార్గాన్ని సిద్ధం చేయండని” అని ఆదేశించాడు. 

సైన్యాధికారులు విస్మయపడి,  ప్రభువు ఆదేశాలను అమలు పరచడానికి నిష్క్రమించారు. ********   


ఉగ్ర సింహుడి రాజప్రాసాదం నగరానికి ఉత్తర దిక్కున ఉన్న శత మఖ పర్వతాలనానుకుని ఉంటుంది. అత్యంత ఉన్నతమైన ఆ రాజ దుర్గం యొక్క క్రింది భాగం , రాజ్య పాలనకు సంబంధించిన కార్యకలాపాలకు వినియోగించబడుతుంది. రాజకుటుంబీకులందందరూ దుర్గం లోపలే నిర్మితమైన వేర్వేరు భవనాలలో నివాసముంటారు. దక్షిణ దిక్కున కారాగారం నిర్మించబడినది. ఆ దుర్గం లోపలికి ప్రవేశించడం ఎంత కష్టమో, నిష్క్రమించడం అంతకన్నా కఠినమైంది. 

 ఉగ్ర సింహుడి మందిరం మరింత ఉన్నతంగా పర్వత శిఖరాన్నానుకుని ఉంటుంది. రాజ్యకలాపాలు చక్కబెట్టేందుకు అతడు ‘మేఘ వాహని’ అను ఆకాశనౌకను వినియోగిస్తాడు. అతడికి పర్జన్యాశ్వమనే శక్తివంతమైన గుర్రం కూడా ఉన్నది. ఎవరిని చేరుకోవాలో వారి పేరుని ఆ అశ్వము చెవిలో చెప్పినంతనే  ఆకాశమార్గాన ఆ ప్రదేశానికి చేర్చగలదు.  
  
  ఉగ్ర సింహుడి రాజ ప్రాసాదానికి వెళ్ళాడు విక్రాంతుడు. ఒక విశాలమైన ప్రాంగణంలో వందలాది సైనికులు సాధన చేస్తూ కనిపించారు. అతడినెవరూ అడ్డగించకపోవడం, ప్రశ్నించకపోవడం విక్రాంతుడికి విస్మయం కలిగిస్తోంది. ఆ ప్రాంగణాన్ని దాటిలోని వెళ్ళగానే , అతి విశాలమైన ఒక మందిరం. మందిరంలో ఉన్న సౌకర్యవంతమైన ఆసనాలున్నాయి. లోపలి గోడలు ఎంతో ఎత్తుగా ఉన్నాయి. ఓ చోట వర్తులాకారంలో ఉన్న విశాలమైన మెట్లు కనిపించాయి.   కనీసం నూరు మంది మనుషులు ఒకే పర్యాయం నడచి వెళ్ళగలిగినంత విశాలమైన మెట్లు.  అసంఖ్యాకంగా ఉన్న ఆ మెట్లు ఎటువైపు తీసుకువెళతాయో తెలియరాలేదు.  ఆ మెట్లమీద కొంత సమయం ప్రయాణించి వెనుకకు తిరిగిచూడగా , దాటి వచ్చిన మెట్లు అతని కంటికి కనిపించకపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగించింది.  అంతే కాదు పరిసరాల్లో తాను తప్ప మరెవరూ లేరన్న విషయం గ్రహించాడు. 

  ఒకే విధంగా ఉన్న పలు విశాలమైన మందిరాలను దాటుకుంటూ వెళుతున్నాడు .  ప్రతిమందిరంలోనూ, దూరానెక్కడో పరిచారికలు సంచరించడం గమనించి వారి వద్దకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా  వారు అదృశ్యమైపోతున్నారు.  అక్కడక్కడ రక్షణగా శిల్పాలవలె నిలబడి యున్న సైనికులతో ప్రశ్నించబోయాడు.  జీవం ఉన్న విగ్రహాలవలె నిలబడియున్నారు తప్ప బదులు పలుకరని గ్రహించాడు. 

కొన్ని మందిరాలు దాటగనే సుందర ఉద్యానవనాలు. వుద్యానవనం లో అందమైన జలాశయాలు.  పరుగులు తీసే సెలయేళ్ళు, ఎన్నడూ చూడని వింత వింత అందమైన పక్షులు కొన్ని మందిరాలు దాటగనే  పేరుతెలియని వృక్ష జాతులతో మనోహరమైన ఉద్యానవనాలు. వాటిని దాటుకుంటూ వెళుతున్నాడు.   వాటి పరిమళాలతో నిండిన ఉద్యానవనాలు. 

ఎంతోసేపు ప్రయాణించినట్లంపించింది. రాజమందిరం మొత్తం చూసినా ఎవరూ అతడికి సమాధానం చెప్పేవారు కనిపించలేదు. ఎటు చూచినా అతడికి ఎవరూ ఎదురుపడలేదు. చిట్ట చివరికి ఒక పర్వతానికి ఆనుకుని ఉన్న  రాజమందిరం లోనికి ప్రవేశించాడు. భూమికి ఎంతో ఎత్తున నిర్మించబడినట్లున్నదా మందిరం. ఆకాశానికి చేరువలో ఉన్నట్లున్నది. అచటి నుండి క్రిందికి చూడగా నగరమే కాదు, దూరాన పారుతున్న నది సైతం కనిపించుతోంది.  అతడంత ఉన్నతమైన పర్వతానికెలా చేరుకున్నాడో అర్థం కాలేదు. ఆకాశంలో సూర్యుడిని చూస్తే మరో రెండు గడియలలో సూర్యాస్తమయం కాబోతున్నట్లుగా ఉన్నది. రాజప్రాసాదంలోకి ఉదయమే తాను అడుగిడినట్లు జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్నాడు. . 

 మానవమాత్రుడు కనిపించని ఆ ఏకాంత సామ్రాజ్యం లో ,  తన స్నేహితులందరూ ఎక్కడ ఉన్నారో, వారిని విడిపించడం ఎలాగోనన్న ఆలోచనతో చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను  గమనించాడు. 

ఆలోచించుతూ , ఒక మందిరంలోనికి ప్రవేశించాడు. అప్పటివరకూ దాటి వచ్చిన మందిరాల వలె కాక , కొంత భిన్నంగా ఉన్న మందిరం. మందిరం మధ్యలో అతిపెద్ద జలాశయం.  ఎవరో తదేకంగా తనని పరీక్షగా గమనించుతున్నట్లూ, అదృశ్యంగా అనుసరిస్తున్నట్లనిపించే  వింత అనుభూతుల మధ్య నిలబడి యుండగా ఉగ్ర సింహుడొచ్చి హఠాత్తుగా ఎదురుగా ప్రత్యక్షమయాడు. 
అతడెటువైపునుండి వచ్చాడో విక్రాంతుడికి బోధపడలేదు.    


ఉగ్ర సింహుడి గురించి అతడిదివరకే విని యున్నాడు గనుక వెంటనే పోల్చుకోగలిగాడు.

ఉగ్రసింహుడి రూపం అద్భుతంగా ఉంది. అద్భుతంలో అవ్యక్తమైన అసాధారాణత దాగి ఉన్నది. సౌందర్యం , మృగత్వం సమపాళ్ళలో కలసిన విగ్రహం. 

 "ప్రభువులకు ప్రణామాలు. నన్ను విక్రాంతుడని పిలుస్తారు.  " 
ఉగ్ర సింహుడు మౌనంగా , తీక్షణంగా విక్రాంతుడి వైపే చూస్తూ ఉన్నాడు. 

"అమాయకులైన నా సహచర యువకులను సైనికులు బంధించి తెచ్చారు. వారిని బంధవిముక్తులను చేయగోరవచ్చాను."

" నీ కోరిక నీకెంత ముఖ్యమైనదో తెలుసుకొన వచ్చునా?”

" వారందరూ నాకు ప్రాణసమానులు. వారి క్షేమమే నాకు ప్రధానం."

" ప్రధానమైనవి పొందుటకు మూల్యమధికంగా ఉంటుంది."

"మూల్యమెంతైనా దానికి నేను సిద్ధమే  ప్రభూ " 

"అది నీ ప్రాణమైతే?” 

"అమూల్యమైన స్నేహానికి అనిత్యమైన ప్రాణం సమానమా? అవశ్యం మహారాజా!”

" ప్రాణరహిత దేహం నిరర్థకమైనది." అన్నాడు ఉగ్రసింహుడు. 

‘విక్రాంతుడు  లేనిదే దుర్బలులైన యువకులు చేయగలిగేదేమీ ఉండదు. అతడు తన చెంత ఉంటే సహస్ర మయూఖ వంశస్థుల వలన ముప్పేమీ ఉండబోదు. సమస్త  యుద్ధ విద్యలూ, తంత్ర శాస్త్రమూ తెలిసిన ఇతడు తన సహాయకుడిగా ఉండుట శ్రేయస్కరమని’ తలచి   విక్రాంతుడి వంకే మౌనంగా  చూస్తూ ఉన్నాడు.

మహారాజు ఏమి చెప్పబోతున్నాడో వినడానికి వేచిచూస్తున్నాడు విక్రాంతుడు.

"వారిని వదలివేస్తాను. నీవు నాకూ,  రాజ్యానికి సేవలందించాలి"

"మీ రాజ్య పౌరుడిగా అది నా బాధ్యత ప్రభూ "

"కానీ, నగర వాసుల దృష్టిలో నీవు మరణించినట్లే. నా సహాయకుడిగానే జీవించాలి. అప్పుడే యువకులు ప్రాణాలతో క్షేమంగా ఉంటారు."    

విస్మయానికి గురై మౌనం దాల్చాడు విక్రాంతుడు

"అంతే కాదు. నీవు సమ్మతించినందుకు ప్రతిఫలంగా  నా సోదరితో వివాహం జరిపిస్తాను. జీవితాంతం రాజభోగాలనుభవించు. రేపటిలోగా నీ నిర్ణయం నాకు తెలియాలి" 

 మౌనం ఆలోచనగా మారింది. రాజ ప్రాసాదంలో తనను గానీ , యువకులను గానీ అంతమొందించడం ఉగ్రసింహుడికెంతో సులభం. 

సోదరితో వివాహమేమిటో , దాని అంతరార్థమేమిటోనని విక్రాంతుడు యోచిస్తూ ఉండగా   ఉగ్ర సింహుడు ఎటునుండి అదృశ్యమయ్యాడో తెలియరాలేదు. 


  సూర్యాస్తమయం దాటి రాత్రి కాబోతోంది.  ఆకాశమంతటా నక్షత్రదీపాలు వెలిగాయి.  నడుస్తూ ఉండగా మెట్లకాధారంగా ఉన్న ఒక గోడ మీద ద్వారం కనిపించింది.  అక్కడి దృశ్యం చూసి, నివ్వెరపాటుతో ఒక అడుగు వెనుకకు వేశాడు. ఆ ద్వారంలో సౌదామిని నిల్చుని ఉన్నది. రాజకుటుంబీకులు ధరించే  మృదువైన పట్టు వస్త్రాలు ధరించి అతి విలువైన రత్నాభరణాలతో , పసిమి ఛాయకు బంగరు వన్నె కలసిన మేని రంగుతో  మెరిసిపోతూ ఉన్నది.  

సౌదామినీ


ఆనాడు  స్నేహ పరిమళాలను వెద జల్లిన సౌమ్య సౌదామిని 

ఈనాడు సుగంధ రహిత స్వర్ణ పుష్పమై ఎదురుగా నిలబడిన  సౌదామిని 

అప్పుడు తననల్లుకోకుండా నిలువలేని లత వంటి సౌదామిని

ఇప్పుడు కఠిన దృక్కులతో తనను నిలువరిస్తున్న రాచ కన్నె సౌదామిని ….

‘సౌదామినీ’  అంటూ మనసు కలవరించింది. 

....To be continued

4 comments:

HIMADEVI YEKULA చెప్పారు...

చందూ..... సర్పకరాళుడి అంతం ఊహాతీతం.విభ్రాంతి చెందే విక్రాంతుని విజయవిలాసం...అద్భుతం.అమాయక యువకుల భవితవ్యం,అనూహ్యమైన మలుపులో నిలబడ్డ సుకుమార సౌగంధి,వీర విక్రాంతుల..ప్రేమ,..ఏ పగల సెగలు,ప్రతీకారాల అవరోధాలూ దాటాలో...? త్రగా కధ కంచికి చేరాలని ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నా....

రాజ్ కుమార్ చెప్పారు...

SUPER -^-

vidhya reddy చెప్పారు...

Thanks a lot mam for posting...Eagerly waiting for next episode..the story turned exciting....

Kamudha చెప్పారు...

ఆనాడు స్నేహ పరిమళాలను వెద జల్లిన సౌమ్య సౌదామిని, ఈనాడు సుగంధ రహిత స్వర్ణ పుష్పమై ఎదురుగా నిలబడిన సౌదామిని.

స్వర్ణం కన్నా స్నేహం గొప్పదని ఇంతగా మరెవరూ చెప్పలేరేమో. స్నేహ పరిమళాలు, సుగంధరహిత స్వర్ణ పుష్పం. అద్భుతమైన భావం. చాలాబాగుంది.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి