1, జులై 2015, బుధవారం

కౌముది పత్రికలో నేను చెప్పిన 'ఈ నెల ' కథ
డాక్టర్ చెప్పిన కథలు

1 comments:

నాగరాజ్ చెప్పారు...

చివర్లో కళ్లల్లో నీళ్లు తిరిగాయండీ. చాలా బాగా ప్రజెంట్ చేశారు!!

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి